Legkeresettebb alkotók
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János

A. Tóth Sándor (1904-1980)

Életrajz

festő, bábművész
Rimaszombat, 1904. április 7. – Zalaegerszeg, 1980. október 2.

1922-től a Képzőművészeti Főiskola hallgatója, 1926-tól továbbképzős művésznövendéke volt. 1924-ben Bécsben járt tanulmányúton, 1928-ban Londonba utazott, portrérajzolásból tartotta fenn magát. 1932-ig Párizsban élt, részt vett az 1929-es Salon d’Automne-on, 1931-ben az Art Hongrois Moderne című kiállításon olyan művészekkel szerepelt együtt, mint Tihanyi, Czóbel, vagy Farkas István. Párizsban kötött barátságot Blattner Gézával, hatására kezdett bábművészettel foglalkozni. Tagja lett a Blattner vezette népszerű avantgárd bábszínháznak, az Arc-en-Ciel-nek és tisztségviselője a bábművészek nemzetközi szervezetének (UNIMA). 1932-ben hazatért, középiskolai tanárként nagy hatású művészetpedagógiai tevékenységet folytatott, szabadiskolát nyitott. Pápai tartózkodását csak 1932-es erdélyi és 1965-ös Egyesült Államok-beli tanulmányútja szakította meg. 1994-ben állandó kiállítása nyílt Pápán.

1922-26: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Glatz Oszkár, Rudnay Gyula. 1927: külön alaktanulmányok Rudnaynál; 1924: bécsi tanulmányút; 1928-ban portrérajzolóként Londonban, 1929-31 között Párizsban élt, rajzolt, festett, bábművészettel foglalkozott; 1932-ben tanulmányutat tett Erdélyben; 1932-69 között tanár Pápán a Református Kollégiumban, később helyi gimnáziumokban; 1965-66-ban az USA-ban és Kanadában élt. 1968: a győri művésztelep alapító tagja. Sokoldalú művészi, közéleti és pedagógiai tevékenysége a magyar művelődéstörténet jelesévé avatja. Párizsi évei alatt Blattner Géza körében a nemzetközi avantgárd bábművészeti mozgalom részese, formálója, kiemelkedő egyénisége. Faragott bábjaival új utat nyitott, előadások szereplőjeként működött. Bábjai féltett darabja a szakgyűjteményeknek. Közben megfestette élete fő műveit, egyfigurás, kubo-expresszionista kompozícióit. Színben, formában redukált vásznai társadalmi érzékenységet, humort egyaránt kifejeznek (Hólapátoló, Menekülő nimfa, Fázom). Utóbb a karikírozás vált népies életképei jellemzőjévé. Fokozatosan eltávolodott merész eszményeitől, a táj, a kisváros, a hangulat lépett elő témává akvarelljein. Neves művészek, költők, tudósok inspiráló mestere (Somogyi József, Nagy László, Móritz Sándor, Csoóri Sándor, Szíj Béla) s művészek sora indult szabadiskolájából is (Hencze Tamás, Heitler László, Kúr Csaba, Gelencsér Péter). Állandó kiállítása Pápa egyik nevezetessége.
Mesterei: Glatz Oszkár, Rudnay Gyula.

Egyéni kiállítások
1926 Rimaszombat
1933 Műterem, Budapest
1936 Református Kollégium, Pápa
1942 Református Kollégium (gyűjt.)
1944 Négy dunántúli festő [Csehi Nándor, Istenes-Iscserekov András, Gallyas Frigyes, ~], Műterem
1958 Művelődési Ház, Pápa
1966 Amerikai képek, Művelődési Ház, Pápa
1974 Fáklya Klub, Budapest (gyűjt.)
1975 Xantus János Múzeum, Győr. (gyűjt.) Művelődési Központ, Veszprém Helytörténeti Múzeum, Pápa
1983 Íróportrék, Mozgalmi Ház, Pécs
1984, 1990 Emlékkiállítás, Helytörténeti Múzeum, Pápa
1993 ~ állandó kiállítás, Pápa, Várkastély
1994 Emlékkiállítás (kat.), Szombathelyi Képtár, Szombathely Árkád Galéria, Budapest
2001 Ernst Múzeum, Budapest Párizsi Magyar Intézet

Válogatott csoportos kiállítások
1929 Nemzetközi kiállítás, Salon d’Automne, Párizs
1931 Modern Magyar Művészet, Galerie Bonaparte, Párizs Tamás Galéria, Budapest
1945-től pápai, győri, megyei, észak-dunántúli és országos pedagógus kiállításokon szerepelt
1996 A László Károly-gyűjtemény, Műcsarnok, Budapest.

Művek közgyűjteményekben
Helytörténeti Múzeum, Pápa Janus Pannonius Múzeum, Pécs Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Magyar Színháztörténeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria, Budapest Xantus János Múzeum, Győr.

Irodalom
[e. k.] (KÁLLAI E.): Vier Maler aus Transdanubien, Pester Lloyd, Morgenblatt, 1944. január 8.
FEKETE L.: Három vidéki protestáns művész, Protestáns Szemle, 1955/2.
SZÍJ B.: ~ kiállítása Pápán, Művészet, 1962/2.
HEITLER L.: ~, Életünk, 1969/2.
SZÍJ R.: ~ hetvenéves, Rajztanítás, 1975/5.
NAGY L.: Adok nektek aranyvesszőt, Budapest, 1979
SALAMON N.: Avantgarde festő kisvárosban, Új Forrás, 1980/2.
HEITLER L.: ~ párizsi évei, Művészet, 1982/4.
SALAMON N.: Íróportrék - háttérrel, Műhely, 1984/2.
TÜSKÉS T.: Triptichon, Budapest, 1986
CSOÓRI S.: Készülődés számadásra, Budapest, 1987
SZÍJ B.: Sanyi bá, Új Horizont, 1991/11-12.
SZÍJ B.: Megemlékezés ~ festőművész-rajztanárról, Új Művészet, 1992/1.
GÁLIG Z.: Az expresszionizmus után (kat. bev., Szombathelyi Képtár, Szombathely, 1992)
Dr. TÓTH GÁBOR SÁNDOR: ~ festőművész, bábművész, Pápa, 1993
Dr.TÓTH Gábor Sándor: A. Tóth Sándor, Budapest, Püski, 2000.
SALAMON N.: (kat., bev. tan., Szombathelyi Képtár, Szombathely, 1993)
TÓTH G. S.:~, Budapest, 2000
ABLONCZY L.: ~ emlékezete, Reformátusok Lapja, 2001/11.
SZAKOLCZAY L.: Modern művész, emberséges ember, Hitel, 2000/12.
~, 2000
(SZ. GY.): ~ kiállítás és kötet, Új Magyar Építőművészet, 2001/1.
SALAMON N.: A Szivárvány Színháztól Pápáig, Új Horizont, 2001/2.
SALAMON N.: Rimaszombati bábjátékos, Atelier, 2001/2., Komarno
KONOK T.: Hatása megmarad, Új Horizont, 2001/2.
Salamon Nándor

Lexikális referencia

Magyar: MFGA:629, Művészeti Lexikon:IV/570